Nedan förklarar vi i 12 enkla punkter hur vi jobbar för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss, och veta att vi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet.

 1. Allmänt om GDPR
  Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla länder inom EU. GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.
 2. Vad är en personuppgift?
  En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefon, e-postadress etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt som Blästermäster som företag måste följa.
 3. Behandling av personuppgifter

Blästermäster vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och därför sker behandlingen av personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.

 1. Personuppgiftsansvarig

Blästermäster är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

 1. När sker behandling av personuppgifter?

Blästermäster behandlar dina personuppgifter:

–          när du bokar ett uppdrag via vårt formulär

–          när du anmäler dig till någon av våra tjänster, nyhetsbrev m.m.

–          när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss

–          när du anmäler dig till att delta i tävlingar, omröstningar eller utlottningar som vi arrangerar

–          när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom e-post och vid våra sociala medier

–          när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför

–          när du är leverantör till oss

–          när du är kund till oss

 1. Registrerade uppgifter

Vi registrerar i första hand endast kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För arbeten som ska nyttja ROT-avdrag behöver vi även registrera personnummer.

Personnummer är en önskvärd personuppgift för oss då detta är vår enda möjlighet att säkra identifiering och därmed kunna samköra våra olika register, för att i slutändan kunna slå ihop dem till ett och ge dig som registrerad bästa möjliga service och upplevelse av våra tjänster och vår kommunikation. T.ex. genom att du slipper dubbla utskick.

 1. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra erbjudanden. Tidigare köpbeteenden kan komma att användas som grund för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälan avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

 1. Utlämnande av personuppgifter

Blästermäster lämnar inte vidare personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande. Däremot använder vi oss av systemleverantörer som indirekt då får tillgång till personuppgifterna, samt andra ombud som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Det kan t.ex. vara för fakturautskick och underleverantörer som utför tjänster åt oss. Med samtliga leverantörer vi använder har vi personuppgiftsbiträdesavtal som skyddar dina personuppgifter från otillbörlig behandling. Våra samarbetspartners är noggrant utvalda för att hjälpa oss att leverera de åtaganden vi har gentemot dig.

Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter för direktmarknadsföring, men däremot kan det förekomma erbjudanden från våra samarbetspartners i samband med information som skickas till dig ifrån oss.

 1. Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar. Om vårt åtagande endast består i att delge information, d.v.s. om du endast är prenumerant på vårt nyhetsbrev, kan du när som helst välja att avsluta detta, enligt instruktion i brevet.

 1. Säkerhet och skydd av personuppgifter

Blästermäster har inför införandet av GDPR sett över rutiner och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

 1. Rättelse, radering och tillgång

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt info@blastermaster.com.

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För detta behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer och dina kontaktuppgifter, underteckna begäran och skicka den till vår adress:

Blästermäster, Betongvägen 3 702 36 Örebro, märk posten med ”Integritet”.

 1. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@blastermaster.com