null

TORBO-Fuktblästersystem

Mångsidig utrustning med ett stort användningsområde.

Med denna teknik blandar vi luft sand och vatten, vilket gör denna till nästintill dammfri. Sanden ligger tillsammans med vatten i blästerklockan vilket gör att varje sandkorn omsluts av vatten och binder det avverkande materialet. Med de många inställningsmöjligheterna och egenutvecklad teknik kan vi ställa in maskinerna extremt varsamt till extremt hårt, allt beror på vad du som kund efterfrågar.

Hus fasader, ex: puts-, tegel- och träfasader m.m.

Träfasad: Istället för tidskrävande skrapning blästrar vi effektivt bort färg från fasaden, risken för genomträngning av vatten i fasaden är minimal då vi endast ”sköljer av” med lågt vattentryck.

Putsfasad: Avverkar vi den mängd som behövs allt från enstaka sprickor som behöver repareras eller hela konstruktioner så som kyrkor och hus.

Tegelfasad: Rengöring av tegelfasader där vi avverkar påväxt och orenheter och får fram lystern.

Husgrunder

Vid samband av dränering/grundisolering blästrar vi bort tjära/kallasfalt innan ny isolering monteras på grunden, i många fall blästrar vi även bort färg/puts från sockeln i samband med detta.

K-Märkta Byggnader, ex: Kyrkor

K-märkta byggnader/konstruktioner kräver extrem noggrannhet och precision vilket ställer höga krav på blästeroperatören.

Då vi varit verksamma sedan 1991 har vi en gedigen erfarenhet och skaffat oss kunskap och referenser.

Båtar

Vi blästrar effektivt bort bottenfärgen på plast och stålbåtar.

Bilkarosser

Innan en omfattande renovering är det skönt med en ren kaross där man får fram alla skavanker. Vi blästrar karosser in och utvändigt.

Tak

Plåttak är något vi blästrar allt oftare, innan ny färg appliceras behövs en noggrann rengöring i form av blästring så färgen får en ordentlig vidhäftning.

Reningsverk

Inför en omfattande renovering eller bara rengöring är vi behjälpliga med flertalet maskiner att avverka epoxi, orenheter eller betong. En förutsättning är att grundarbetet måste bli bra för att övriga ytskikt ska hålla i många år.

Balkonger

I samband med renovering av balkonger blästrar vi bort färg och utsatt betong så att en mer noggrann analys kan genomföras och därmed repareras.

Vi har väl inarbetade rutiner så att renoveringen fortlöper.