null

TORBO - Fuktighetssprengningssystem

Allsidig utstyr med et bredt spekter av bruksområder.

Med denne teknikken blander vi luftsand og vann, noe som gjør det nesten støvfritt. Sanden ligger sammen med vann i blasterklokken, noe som betyr at hvert sandkorn er innelukket i vann og binder fellingmaterialet. Med de mange justeringsmulighetene og egenutviklet teknologi, kan vi stille maskinene ekstremt forsiktig til ekstremt hardt, alt avhenger av hva du som kunde krever.

Husfasader, f.eks: puss-, tegl- og trefasader, etc.

Trefasade: I stedet for tidkrevende skraping sprenger vi farger effektivt fra fasaden, risikoen for vanninntrengning i fasaden er minimal, da vi bare «skyller av» med lavt vanntrykk.

Gipsfasade: Vi kuttet ned mengden som trengs alt fra enkeltsprekker som trenger reparasjon eller hele konstruksjoner som kirker og hus.

Mursteinfasade: Rengjøring av teglfasader der vi kutter ned vekst og urenheter og får glansen.

Fundamenter

I forbindelse med drenering / fundamentisolasjon sprenger vi tjære / kald asfalt før ny isolasjon monteres på fundamentet, i mange tilfeller sprenger vi også maling / gips fra sokkelen i forbindelse med dette.

K-merkede bygninger, eks: kirker

K-merkede bygninger / konstruksjoner krever ekstrem nøyaktighet og presisjon, noe som stiller høye krav til sprengningsoperatøren. Etter å ha vært aktiv siden 1991, har vi en solid erfaring og fått kunnskap og referanser.

Båter

Vi sprenger effektivt grunnmaling på plast- og stålbåter.

Bilkarosser

Før en større renovering er det fint å ha en ren kropp hvor du får alle manglene. Vi sprenger kropper inne og ute.

Arktak er noe vi blander mer og oftere, før ny maling påføres, trengs en grundig rengjøring i form av sprengning slik at fargen får en ordentlig vedheft.

Renseanlegg

Før en større renovering eller bare rengjøring, hjelper vi med de fleste maskiner for å kutte epoksy, urenheter eller betong. En forutsetning er at grunnarbeidet må være bra for at de andre overflatelagene skal vare i mange år.

Balkonger

I forbindelse med renovering av balkonger sprenger vi bort maling og eksponert betong slik at en mer nøyaktig analyse kan utføres og dermed repareres. Vi har veletablerte rutiner slik at renoveringen pågår.