Industrial Rensing/Rengjøring

Miljøvennlig tørrmetode, som bruker karbondioksydsyre for å fjerne smuss og urenheter på overflater.

Vanlige oppdrag er i bransjen, hvor vi vanligvis kan utføre rengjøring / maskiner under drift, noe som blir veldig kostnadseffektivt for deg som kunde.

Brandsanering

Vi fjerner sot og bl. brannskadet tømmer / murstein for en ev. restaurering / renovering ved bruk av karbondioksid.

Elsanering

Vi rengjør bryterutstyr fra sot og skitt, enda mindre installasjoner som sikringsskap i industrien der støv etc. trenger inn.

Muggutbedring

Muggrensing blir mer og mer vanlig, selv når det produseres nye boliger, blåser vi bort mold.