Industrisanering/rengöring

Miljövänlig torr metod där man använder sig utav kolsyreis för att avverka smuts och orenheter på ytor.

Mest förekommande uppdrag är inom industrin, där vi oftast kan utföra sanering av maskiner/motorer under drift vilket blir väldigt kostnadseffektivt för er som kund.

Brandsanering

Vi avlägsnar sot och bl.a. brandskadat virke/tegel inför en ev. restauration/renovering med hjälp av kolsyreis.

Elsanering

Vi rengör ställverk från sot och smuts, även mindre installationer såsom säkringsskåp inom industrin där damm mm tränger in.

Mögelsanering

Mögelsaneringarna blir allt vanligare, även vid nyproduktion av bostäder isblästrar vi bort mögel.