Blästermäster vill skapa trygga miljöer

Med vår erfarenhet med sanering och desinfektion kan vi förebygga och motverka hälso-risker, såsom Coronavirus Covid-19, vinterkräksjuka och mer.

Man kan inte underskatta hur viktig miljön är för att minska smittospriddning i dagsläget, framförallt om många vistas i samma utrymme.

Corona sprids vid kontakt med viruspartiklar som vi får i oss via mun, näsa och ögon. Om ni är i behov av eller frågor om virussanering kontakta oss via: info@blastermaster.com

Desinfektion utförs genom att spridda virusdödande vätskor i form av en dimma som når alla skrymslen över diverse utrymmen från byggnadsmaterial, till ventilation, så kallad kallfoggning.

Sanering är en simpel men effektiv åtgärd! Vi rekommenderar att göra det regelbundet, och kan utföra det i byggnader, rum och andra utrymmen.

Corona sprids främst via kontakt med ytor där viruset finns, som i sin tur leder till att viruspartiklar kommer in i mun, näsa eller ögon. Hygien, städning och social distansering är några av de främsta sätten vi alla kan minska smittspridningen.

Vi använder oss utav naturens egna desinfektionsmedel som innehåller hypoklorsyra, och naturligt ingår i immunsystemet hos människor och djur.
Produkten som används är effektiv och avdödar bakterier, virus, mögel och svamp. Studier visar att hypoklorsyra även dödar tidigare versioner av virus tillhörande coronavirusfamiljen samt vinterkräksjukan.