Betongavverkning

Med hjälp av vatten under högt tryck kan vi miljövänligt bila bort skadad betong från olika konstruktioner.