Samma anda som när jag drev företaget:
”Kunden ska inte vara nöjd, han ska vara väldigt nöjd”
Under estimate – Over deliver.