Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm se även Fasader

Blästring rengöring Vattentorn:  Färg - Betong

 

Med torbo-fuktblästersystem kan vi blästra stora objekt med miljövänlig teknik. Fuktig sand minskar dammet med 95%. Inga blästermedel som innehåller tungmetaller används.

Genom att vi använder oss av blästermedel med finare fraktioner än vad som är normalt, blir rengöringsgraden högre och skadorna på den blästrade ytan mindre.

En viktig miljöfaktor är även att vi använder avsevärt mycket mindre kompressorkraft än vad som krävs vid traditionell blästring. Vi arbetar ofta med blästerlans för bättre räckvidd.

• Inga problem med stora nivåskillnader.
• Inga tungmetaller i blästersanden.
• Minimal dammutveckling.
• Ren luft med moderna kompressorer.
• Enkel etablering.
• Effektivare rengöring med finare blästermedel.


Vi har avlägsnat ca. 4000 m² färg på
Fredriksdals vattentorn i Helsingborg.

 
 


5.000 m² färgborttagning
från Svampen i Örebro.


Blästring 2800 m² färg på
nya vattentornet i Kalmar.


3000 m² färg utvändigt och
1000 m² invändigt, Eskilstuna.


Pelaren på Svampen blästrade
vi från en fast ställning.


Här syns tydligt vad som
är blästrat och inte.


Större delen gjordes från en häng-
ställning som gick på "linbana".

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com