Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Kamat 2300 bar:  Vattenbilning - Vattenblästring - Vattenfräsning

 

Waterjet är ett av många benämningar på extremt höga vattentryck. Ett annat är Super-högtryck.

Vårt mobila KAMAT water-jet aggregat har en kraftig turboladdad dieselmotor som driver en vattenpump, vilken kan generera upp till 2.300 bar. Sådana höga tryck gör det möjligt att vattenblästra bort färg på plåt.

Det räcker gott och väl till för att bila i betong. Metoden har blivit vanlig tack vare att man ej orsakar ytterligare sprickbildningar i betongen, som brukar vara fallet vid vanlig bilning.

Vattenbilning är egentligen enda alternativet om man vill slippa störande oljud som fortplantar sej i byggnaden, som vid mekanisk bilning.
Med speciella roterande munstycken kan man även fräsa och blästra med enbart vatten.


Vattenbilning och vattenfräsning av betongmur
på mindre kraftverksdamm utanför Lindesberg.

 
 


Vattenbilning betong av utomhusbad i Götene,
där kaklet är avlägsnat före reparation.


Vattenfräsning med KAMAT waterjet.
Närbild där den frästa ytan syns till vänster.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com