Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring Stolpar:  Belysningsstolpar - Lyktstolpar

 


Blästring av stolpar.


Vi har utvecklat ett dammfritt system, att i en "strumpa" skonsamt fuktblästra belysningsstolpar.

En eventuell galvanisering på belysningsstolpe skadas ej, vi kan även ombesörja målning av dessa.

I Örebro och Eskilstuna kan vi visa på en mängd exempel.


Här har vi parkerat vid en rostigt och ful lyktstolpe.
Vår "strumpa" sitter monterad på skyliften.

 
 


Resultatet blir en perfekt yta för ommålning.
Här finns galvaniseringen kvar..


Stolpen är innesluten, inget damm far omkring.
Ej väderkäsnligt, bättre att måla i vackert väder.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com