Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring Golv:  Stålkuleblästring - Golvblästring

 

Slungblästring.

Med vår Trimmer slungblästermaskin kan vi nästan dammfritt blästra stora golvytor av betong och broytor på ett mycket effektivt sätt.

Det bortblästrade materialet sugs upp av en kraftig dammsugare och stålkulorna återvinns.

Ljudnivån är låg vilket gör att annan verksamhet vidsidan om kan fortlöpa som vanligt.

 
 


Med vår Trimmer kan vi slungblästra betonggolv


eller som i detta fall en stålbro utomhus.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com