Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

» tillbaka till båtar

Båtblästring segelbåt - Våtblästring Plastpest Osmos

 


Yta med mycket bra vidhäftning.


Delvis blästrad botten in till glasfiber.

 
 


Endast blästring av bottenfärg.


En segelbåt befriad från plastpest.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com