Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Sanering:  Brandsanering - Fasadtvättning - Hetvattentvätt - Högtryckstvätt

 

Blästring innebär ju i huvudsak rengöring. Vanligaste sanerings-uppdragen vi har är klottersanering. Den utför vi till 90% genom att mycket försiktigt microblästra bort klotter.

För att även klara kundernas behov av kemisk klottersanering med hetvatten, så har vi investerat i en dieseldriven hetvattentvätt. Med den kan vi förutom att klottersanera även utföra fasadtvättning, brandsanering etc.

 
 


Brandsanering av biblioteket i Linköping.


Denna sanering gjordes med torbo fuktbläster.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com