Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring rengöring Tak:  Hustak - Plåttak - Villatak

se även Vattenbilning
 

Effektiv färgborttagning.

Fuktblästring med torbo innebär att inställning av tryck, matning och blästermaterial kan anpassas exakt så att eventuell galvanisering ej avlägsnas.

Då vi blästrar plåt med sand, erhålls en struktur på underlaget som ger ett mycket bra fäste för den nya färgen. Fästytan ökar med ca. 100% jämfört med enbart tvättning.

Utan dammproblem kan vi ta bort färgen och en renare yta erhålls utan att skada plåten.

Vi högtryckstvättar även tak.


Så här ser alltför många plåttak ut idag.
Underhållsfritt är definitvt inte rätt ord för plåttak.

 
 


Minimal dammutveckling, villatak i Kumla.


Med tanke på vad ett hustak utsätts för
timme efter timme, år efter år så...

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com