Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Om oss

 

Ola Strömberg Teknik AB startade sin verksamhet 1991. Avsikten var att marknadsföra och sälja miljöbelönade torbo-fuktblästersystem i Sverige. Det gick emellertid trögt då maskinen var okänd och tämligen avancerad.

Men kunderna
blev imponerade av vad de såg på demonstrationer och vad som kunde utföras med den. De beställde hellre utförda arbeten av Ola. Han behövde bröd för dagen så det vara bara att kavla upp ärmarna och köra. På den vägen är det...

Numera bedriver vi i huvudsak mobil blästring under vårt varumärke BlästerMäster®.
Tekniken att kunna blästra med 95% mindre damm än vid konventionell blästring ger oss en miljö- och kvalitetsmässig fördel. I huvudsak utför vi uppdrag inom byggbranschen på husfasader, puts och betongytor.

Genom att våra maskiner kan ställas in för extremt skonsam blästring är vi även duktiga på miljövänlig klottersanering, fasadrengöring och arbeten på K-märkta byggnader.

För att möta våra kunders behov har vi även kompletterat med utrustning för hetvattentvätt med högtryck, samt ett mobilt KAMAT superhögtrycks-aggregat förvattenbilning och blästring upp till 2300 bar. Vi har även utrustning för att kunna stålkuleblästra golv samt utföra torr-isblästring.

Förutom vår entreprenörverksamhet så säljer och servar vi torbo- och Optiblast -fuktblästersystem. Även några duktiga blästringsentreprenörer som köpt maskiner av oss, bedriver egen blästringsverksamhet under vårt varumärke BlästerMäster®.

Är Du intresserad av mer teknisk information eller av att köpa en blästerklocka är Du välkommen att kontakta oss.

Länkar för mer information, torbo och Optiblast

Vi innehar F-skattsedel.


Ola Strömberg
Mob. 0705-735757


Mikael Hedström
Mob. 0705-735752


Fax. 019-105801

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com