Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Sandblästring Örebro Stockholm se även Fasader

Fasadblästring: Blästra Puts Kalkputs Tegel Kyrkor

 

Vi har utfört mängder av blästringsuppdrag på känsliga K-märkta hus och byggnader, både inom och utomhus. Vår miljövänliga och skonsamma metod med torbo-fuktblästringssystem fungerar utmärkt på de flesta förekommande underlag.
Vi utför även JOS och microblästring.

Blästring med tryck från under ett bar upp till över tio bar.

Fuktblästring med vanlig sand tillför inget främmande material i fasaden.

Med endast 20% vatten i blästermedlet går det utmärkt att blästra inomhus utan att få vattenskador.

Våra torbo-fuktblästersystem reducerar dammet med upp till 95%.


Bräkne Hoby kyrka, Sveriges största landsortskyrka.
Svårt att se hur stor den egentligen är.

 
 


Kalkputs, Brunnby Mölle.


Östra Vemmenhög, Skurup.


Blästring tegelfasad, Mjölby kyrka.


Efter blästring av putsfasad, Skurup.


Puts, Fjälkestad Kristianstad.


Andrarum, Brösarp Österlen.


Försiktig framtagning av tegel, Eslöv.


Blästrad putsvägg, Andrarum.


Delvis blästrad puts, Bräkne Hoby.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com