Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Kunder - Referenser

 

Asfalt
NCC Roads, Lars Eriksson. Framtagning av ballast på nylagda asfaltsytor.

Betong
SBK Spännbalkskonsult AB, Sune Sandqvist. Betongrenoveringar Broar, P-hus mm.
ODEN Entreprenad AB, Lars Axelsson. Motgjutningsytor vid brobyggen.
Örebro Fogfria golv AB, Lars Nyman. Blästring av betongytor före behandling.
Efcon Formbyggarna AB, Frohm. Dammanläggningar före reparation och förstärkningar.

Bitumen
BINAB, NCC Roads AB, Bertil Nilsson. Bitumenborttagning före omisolering broar.
DAB Domiflex AB, Mikael Kinnmark. D.o.

Båtar
Bo Breitholst, Västerås. Färgborttagning på segelbåt
Björn Sterner, Åmmeberg. D.o.

Fasader
Mälarputs AB, Eskilstuna, Benny Karlsson. Putsborttagning Historiska museet Stockholm mm.
Roland Karlsson Fasad AB, Niklas Karlsson. Färgborttagning på puts. Malstanäs gård, Flen.
Hansson Fasad AB, Nora, --- Hansson. Rengöring av betongvägg Stripa Gruva.
Puts & Tegel AB, Örebro, Ulf Axelsson. Flertal fasader.
Örebro Måleri AB, Göran Karlsson. Träfasad Nora.

Grunder
MMT AB, Västerås, Peter Ståhl. Tjärborttagning av husgrunder.
Tobbes Schakt AB, Örebro, Torbjörn Larsson. D.o.
Jugge Larsson Schakt AB, Stockholm, Jörgen Larsson. D.o.
Anders Forslunds Schakt AB, Örsundsbro, Anders, D.o.
Näslunds Mark & Anläggning, Västerås. D.o.
H.D. Minigrävare AB, Västerås. Hans Vikman. D.o.

Klotter
Fam. Ivarssons Fastigheter, Örebro. Hans-Olov Ivarsson. Klottersanering
Örebroporten Fastigheter, Örebro, Arne Pettersson. D.o.
Hallsbergs Kommun, Kalle Ekblom. Klottersanering. D.o.

Konst
Mariestads kommun, Jan-Olov Lundgren, Staty, Stadsparken Mariestad.

Kyrkor.
Mur & Puts Bygg AB, Kristianstad. Christer Jönsson. Flertal kyrkor.

Plåttak
Forsbäck Plåtslageri, Strängnäs. Håkan Bolander. Fuktsandblästring plåttak, Kungsör.

Stolpar
Elektro Sandberg Belysning, Per Vallstedt. Lättblästring och målning lyktstolpar Örebro.

Vattentorn
Ytbehandling i Skandinavien AB, Christer Falldén. Vattentorn Lund, Karlskrona, Eskilstuna m.fl.

Sanering
Rivtjänst, Örebro. Rolf Gunnarsson. Stadsbiblioteket Linköping, Brandsanering.

Golvblästring
E-schakt AB, Stockholm, Ulf Nordeby. Lidingöbron, Stålkuleblästring
DAB Domiflex AB, Västra Frölunda, Mikael Kinnmark. Norrbro, Stockholm. D.o.
ÖPAB Golvbeläggningar, Örebro, Kjell Jonsson. Stålbro, Adolfsberg, Örebro. D.o.

Vattenbilning
ODEN Entreprenad AB, Kumla. Kalle Winberg. Broreparationer E18 Karlskoga.
SBK Spännbalkskonsult AB, Sune Sandqvist. Betongrenoveringar Broar, P-hus mm.

KOLLEGOR
BlästerMäster Göteborg, Jan Björland. (Torbo)
Piteå Montage, Lars Berglund. (Optiblast)
Sand & Vattenbläst, Tyringe, Jörgen Persson. (Torbo)
Klotterkonsulten Stockholm, Christian Skibdahl. (Torbo)

   
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com