Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring Klotter:  Klottersanering - Klotterborttagning - Klotterskydd

 

Klotter är ett tråkigt samhällsproblem, kalla det graffiti, grafitti eller graffitti. Det handlar om åverkan på annans egendom. Fel färg på fel plats!

Gång och cykeltunnlar nedkladdade med Tag´s ger större otrygghet för allmänheten, samtidigt som annan skadegörelse ökar.

För mycket sprayfärg på fel fasad och väggen slutar att andas. Den blir tät och fukten kan ej komma ut.

Det finns således flera anledningar att ta bort klotter omgående. Gör man det efter en längre tid mottages det av klottrare med tacksamhet, då är "svarta tavlan" rengjord för nya attacker.
Vi utför miljövänlig och skonsam klottersanering.
Microblästring med våra fuktblästeraggregat eller kemisk klotterborttagning med hetvatten.
Vi samarbetar med Graffi Green och använder deras produkter som tillhör de absolut marknadsledande.
Fotografering och dokumentation både före och efter saneringen.
Applicering av klotterskydd är ett förnuftigt val på utsatta ställen.

Vi ombesörjer även polisanmälan.


Här microblästrar Gurra bort klotter på tegel.


..och så har vi fixat en tegelfasad i Eskilstuna.

 
 


En alltför vanlig syn. En fullklottrad
gångtunnel i Norrköping.


Så här ska det se ut! Tänk att folk upplever
större trygghet att gå i denna GC tunnel.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com