Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Isblästring - Torrisblästring - Kolsyreblästring - CO² blästring

 

Vi utför alla tänkbara uppdrag inom rengöring med isblästring även kallad torrisblästring.

Industrisanering - industristädning.

Isblästring är en relativt ny metod att rengöra de flesta ytor, på ett skonsamt sätt avlägsnas skiftande beläggningar och föroreningar, utan vatten och kemikalier.

Rengöring före underlättar, spar tid vid service och reparationer. Det enda som återstår efter rengöring är den bortblästrade beläggningen som sopas eller dammsugs upp.

Driftstryck: 2-10 bar

 
 


Även t.ex. gamla maskindelar..


Resultat efter isblästring.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com