Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring tjära, kallasfalt på grund:  Husgrund Källargrund

 

Borttagning av kallasfalt och tjära.

Källare med fuktproblem är tyvärr ett ganska vanligt problem. Idag brukar man lösa detta genom att använda sig av modernare metoder än med isolering med tjära och bitumen.

Visst är det bra med stövlar när det regnar men kanske inte så kul i längden, ..om man har fotsvett.

Med bl.a. isodrän och pordrän metoden flyttar man ut daggpunkten utanför grunden och man slipper värma bort fukten i källarväggarna. Det betyder även en väsentlig energibesparing.

Innan ny dränering och isolering av en källargrund påbörjas bör alltså gammal tjära eller kallasfalt avlägsnas. Med våra mobila enheter kan vi snabbt och effektivt ta bort den från din grund utan stora dammproblem.


Efter att all tjära / kallasfalt avlägsnats så
kommer fukten att krypa ur grunden utan att
 behöva värmas bort inifrån med dyrbar energi.

 
 


Här blästrar vi bort bitumen på en husgrund.
Lägg märke till den ringa dammutvecklingen.


Villagrund klar att dränera.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com