Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring Glas:  Fönster - Glasblästring

 

Fönster brukar vi normalt täcka omsorgsfullt vid blästring av fasader för att ej skada glaset.

Men med rätt blästermaterial kan vi även blästra glas för att matta ner ytan mot t.e.x. insyn eller efter maskering för att blästra in mönster.

En snabbutryckning, jobbet utfördes ute på kundens gårdsplan i hällande regn.


Mattning av glas hos en grossist i Örebro.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com