Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring borttagning Bitumen:  Tjära - Broisolering - på Betong

 

Borttagning av tjära och bitumen är förutsättningen för att kunna göra hållbara betongreparationer. Vi erbjuder två alternativ:

Vattenblästring eller fräsning med vår mobila superhögtrycksutrustning.

Fuktblästring med våra mobila fuktblästersystem.

Vi blästrar även betongbroar före bitumenisolering.

Se även separat sida för husgrunder.


BlästerMan preparerar ny betong för isolering.

 
 


Betongmur i Skärholmen med ett tjockt
lager bitumen i nederkant som skall bort.


Blästring av broisolering på en betongbro
i Kristinehamn som skall gjutas på.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com