Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm se även Vattenbilning och Vattentorn

Blästring Betong:  Broar - Balkonger - Parkeringshus

 

Fuktblästring av nygjuten betong och bilade ytor.

Dessa bilder visar tydligt varför blästring är nödvändig
före pågjutning och vid betongreparationer.


Motgjutningsyta på bro i Karlskoga.

Fuktblästring av balkonger.

Vi utför effektiv och miljövänlig blästring av balkonger med våra mobila enheter.

Genom att använda blästermedel med mycket finare fraktioner, utan dammproblem erhålls en renare yta före motgjutningar och betongreparationer.

Inga onödiga skador på betongen.

Inget främmande material tillförs då blästermedlet är vanlig sand.

Mycket begränsad inträngning av vatten. 80% blästermedel och 20% vatten.

Skonsam blästring av räcken och plåtar utan att avlägsna galvaniseringen.

Denna yta är rengjord från cementslam.

Inget främmande material tillförs då blästring
sker med vanlig sand.


Betong med bra vidhäftning.
Över och undersida före renovering i Karlstad.


Blästerlans som ökar räckvidd och precision,
Lägg märke till den ringa dammutvecklingen.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com