Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring Båtar:  Plastbåt Stålbåt - Bottenfärg Böldpest

 

Blästring av plastbåt - segelbåt.

Vi utför effektiv, skonsam och miljövänlig färgborttagning med våra miljöbelönade fuktblästersystem.

Med våra små mobila enheter kan vi utföra arbetet
på din båt vid marinan.

Mycket låg dammutveckling gör det oftast möjligt att blästra båten på plats.

Mycket fin sand är skonsam mot underlaget.

Perfekt underlag för ny bottenfärg.

Lägre vattenförbrukning än vid högtryckstvätt.

Avlägsnad färg binds i blästermedlet som sedan kan omhändertas på ett miljöriktigt sätt.


» mer bilder på bottenblästring och böldpest

Blästring av aluminiumbåt - stålbåt.

Innan man torrblästrar en båt av aluminium måste det först noggrant tvättas rent från smuts och salter som annars hamras in i skrovet av blästerstrålen. När vi blästrar med torbo-fuktblästersystem så behövs inte det, då det vid varje enskilt sandkorns anslag följer med vatten som hydrauliskt skjuter bort smutsen.

Mycket tid kan sparas genom att låta blästra bort färgen med våra mobila torbo aggregat.
Sedan är det bara att enbart koncentrera sig på målningen av skrovet.

Den blästrade ytan utgör perfekt underlag för ny bottenfärg.

Vi kan även använda oss av vår KAMAT waterjet för enbart vattenblästring med 2.000 bar.

Eller i kombination med nyutvecklade TorboJET för kraftfull avverkning.

Blästring av böldpest - osmos - plastpest.

Vissa plastbåtar kan drabbas av Osmos, även kallat böldpest eller plastpest.
Beroende på "sjukdomens" omfattning kan man välja att antingen öppna alla blåsor i gelcoaten eller att avlägsna den helt.

Mycket tid kan sparas genom att låta oss ta bort färg och ev. gelcoat med vår torbo och sedan koncentrera sig på återställningen av skrovet.

Lämpligast är att utföra arbetet på hösten, omgående efter upptagningen och sedan låta båten torka under vintern.

Den blästrade ytan utgör perfekt underlag för ny bottenfärg.


Lägg märke till den minimala dammutvecklingen.


Halva sidan på segelbåten klar. En sådan
här båt brukar vara ett dagsverke för oss.


Denna alu-båt gick nog rätt tungt i vattnet.
Kanonfäste för ny bottenfärg och låg friktion.


Här blästrar vi en motorbåt plåtrent, lite inhibitor
i blästerstrålen motverkar snabb återrostning.


Här blästrar vi direkt bort både bottenfärg
och gelcoat in till glasfiber.


Så här kan det se ut när vi blästrat bort gammal
bottenfärg. Böldpesten har satt sina tydliga
spår i skrovet. I detta fall nöjde sig kunden
med att vi öppnade alla blåsor.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com