Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
BlästerMäster - Örebro Stockholm

Blästring Asfalt:  Bitumen - Tjära

 

Vi fuktblästrar asfaltsytor för att frilägga ballasten och ta fram dess egenskaper. Ljusare asfalt är i många fall mycket säkrare än den svarta.

Säkerhet och trygghet ökas i mörka gång- och cykeltunnlar med ljusare beläggningar.

Färgad ballast för att t.ex. markera cykel- eller gångleder höjer säkerheten.

Vi tar bort bitumenet (tjäran) snabbt och enkelt så ballastens färg framträder tydligt.


K-märkt bostadsområde i Kopparberg.

 
 


Rastplats vid E-18 nära Arboga.


Bostadsområde i Kumla.

 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com