Startsida Om oss Asfalt Betong Bitumen Båtar Fasader Grunder Glas Klotter Konst
Kyrkor Plåttak Stolpar Vattentorn Sanering Golvblästring Isblästring Vattenbilning Kunder Blogg
Mobil blästring, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring.
Välkommen till  BlästerMäster - Örebro Stockholm
 
Fasad - sten, puts, trä

Dammar minimalt

Bottenfärg - Böldpest

Tjära vid grunddränering
 

Blästring av:  Fasad - Betong - Grund - Golv - Tak
Båt —— Vattenbilning - Isblästring - mm.

• Vi hoppas att Du skall känna Dig väl tillrätta och finna vad Du söker. Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information.

• Miljöbelönade Torbo-fuktblästersystem
är miljöbelönat därför att det är energisnålt, har lägre sandförbrukning och genererar upp till 95% mindre damm jämfört med traditionell friblästring.

• Fuktblästring skiljer sig från andra typer av blästring genom att blästermedlet ligger i vatten redan i blästerbehållaren. Det innebär att varenda sandkorn är omgivet av vatten.
Detta är i princip omöjligt att uppnå med hjälp av tillsatsvatten
(s.k. våtblästring).

   

Vi har fuktblästrat med torbo sedan 1991   


Betong - Färg

Vattenbilning 2300 bar

Asfalt - Bitumen

Golvblästring
 
Vi blästrar över hela Mellansverige.
Bläster Mäster,  Betongvägen 3,  702 36  Örebro,   019-10 58 00    Stockholm,   08-708 80 89    info@blastermaster.com